Poznaj

Naszą ofertę

Poznaj

indywidualne rozwiązania dla biznesu.

Dzięki elastycznemu podejściu, szybko i precyzyjnie identyfikujemy oraz dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów. Za każdym razem metodologia realizacji poszczególnych projektów jest szczegółowo uzgadniana z Klientem.

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

  Celem naszych działań jest uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania wraz z opinią.

  Dowiedz się więcej
 • Usługi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych

  Usługi te mają charakter poświadczający i polegają na wydaniu oceny, opinii, raportu stanowiska lub wyniku pomiaru, dotyczącego zagadnień obejmujących informacje finansowe i pozafinansowe, a także pomiaru lub potwierdzenia pewnego stanu.

  Dowiedz się więcej
 • Outsourcing księgowy

  W ramach tych działań oferujemy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów, sporządzanie rozliczeń z ZUS-em i urzędami skarbowymi, nadzór i pomoc w samodzielnym prowadzeniu ksiąg przez jednostki, a także ocenę ksiąg rachunkowych wraz z pomocą w usuwaniu ewentualnych nieprawidłowości.

  Dowiedz się więcej
 • Outsourcing kadr i płac

  Tak jak pozostałe usługi outsourcingowe, może się on odbywać zarówno w naszych Biurach Obsługi Klienta, bądź też w siedzibie Zleceniodawcy. Zakres usług obejmuje między innymi przygotowywanie list płac, rozliczeń oraz deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Dowiedz się więcej
 • Pozostałe usługi atestacyjne i poświadczające

  Na życzenie klientów przeprowadzamy również wyceny przedsiębiorstw, aportów rzeczowych, audyty projektów finansowanych ze środków UE, oraz ekspertyzy.

  Dowiedz się więcej
 • Szkolenia

  Szkolenia z rachunkowości.

  Dowiedz się więcej