Outsourcing kadr i płac.

Usługowe prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

Zakres usług:

 1. przygotowywanie zgodnie z wytycznymi Klienta list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno- prawnych,
 2. wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ZUS, rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS,
 3. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i innych wymaganych prawem dokumentów,
 4. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych i innych okresowych deklaracji PIT przewidzianych przepisami prawa w tym zakresie,
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz innych spraw kadrowych,
 6. doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, tj:
 • przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w tym dostarczanie ich do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
 • przygotowywanie zautomatyzowanych plików z danymi płacowymi, w celu ich zaczytania do systemów księgowych Klienta, w tym z podziałem na różne projekty / miejsca powstawania kosztów,
 • reprezentację przed organami oraz obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
 • przygotowanie raportów odpowiadających na potrzeby Klienta.

Metody i techniki usługowego prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

Usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych wykonujemy zgodnie z życzeniem Klientów, w zależności od ich potrzeb na dwa sposoby, a mianowicie:

 1. w BIURACH OBSŁUGI KLIENTA Audit Control Group Sp. z o.o., wyposażonych w nowoczesny sprzęt biurowy i odpowiednie oprogramowanie,
 2. w siedzibie ZLECENIODAWCY, oddając do jego dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę księgową, a jeśli zachodzi taka potrzeba to również sprzęt komputerowy i oprogramowanie.