Outsourcing księgowy

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakres usług

Równolegle z działalnością audytorską AUDIT CONTROL GROUP Sp. z o.o. prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem nowoczesnych zasad organizacji rachunkowości wykonując:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie rozliczeń z ZUS-em i urzędami skarbowymi,
 • nadzór i pomoc w samodzielnym prowadzeniu ksiąg przez jednostki,
 • ocenę ksiąg rachunkowych wraz z pomocą w usuwaniu ewentualnych nieprawidłowości.

Metody i techniki usługowego prowadzenia ksiąg

Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonujemy zgodnie z życzeniem Klientów, w zależności od ich potrzeb na dwa sposoby, a mianowicie:

 • w BIURACH OBSŁUGI KLIENTA, należących do AUDIT CONTROL GROUP Sp. z o.o., wyposażonych w nowoczesny sprzęt biurowy i odpowiednie oprogramowanie,
 • w siedzibie ZLECENIODAWCY, oddając do jego dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę księgową, a jeśli zachodzi taka potrzeba to również sprzęt komputerowy i oprogramowanie.


W zakres świadczonych usług wchodzi pełna obsługa księgowa, obejmująca ogół obowiązków DYREKTORA FINANSOWEGO i GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, t. j. między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o:
  • ustawę o rachunkowości (UoR) i przepisy podatkowe,
  • międzynarodowe standardy rachunkowości (m.in.: MSR, MSSF, GAAP),
  • inne regulacje wymagane przez Klienta, przy zastosowaniu systemu księgowego Symfonia, Optima, ENOVA,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wymaganych przez Zleceniodawcę,
 • sporządzanie danych do przygotowania informacji dla celów rachunkowości zarządczej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT , VAT 7, PIT-4, PIT- 11 i innych deklaracji wymaganych przez przepisy podatkowe,
 • nadzorowanie sporządzania list płac, spraw płacowo-kadrowych oraz sporządzania deklaracji ZUS,
 • opracowywanie polityki rachunkowości,
 • organizacją w zakresie tworzenia systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów,
 • organizację systemu rachunkowości poprzez wdrażanie rozwiązań ewidencyjnych pozwalających jak najlepiej wykorzystać możliwości systemów informatycznych używanych przez Zleceniodawcę,
 • projektowanie i organizowanie procesów rachunkowych,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i wyprowadzenie zaległości w ewidencji księgowej,
 • kalkulacja i sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, NBP, Intrastat i inne,
 • sporządzanie plików JPK,
 • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych, jednostkowych i skonsolidowanych dla jednostek dominujących,
 • sporządzanie konsolidacji i kompilacji sprawozdań finansowych,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami państwowymi, zarówno bieżąca jak i w trakcie kontroli,
 • opracowywanie raportów zarządczych, analiz finansowych w oparciu o potrzeby i specyfikę Klienta,
 • wsparcie / opieka nad procesami controlingu,
 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • wsparcie / obsługę bankowości elektronicznej Klienta,
 • archiwizacja dokumentów,
 • dostęp on-line do ksiąg rachunkowych oraz do narządzi służących raportowaniu zarządczemu, (m.in.:pulpity menadżerskie).