Usługowe prowadzenie spraw kadrowo – płacowych


Zakres usług

  • przygotowywanie zgodnie z wytycznymi Klienta list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno- prawnych:
  • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ZUS , rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS,
  • dotyczących sporządzania deklaracji rozliczeniowych i innych wymaganych prawem dokumentów;
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych i innych okresowych deklaracji PIT przewidzianych przepisami prawa w tym zakresie ;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz innych spraw kadrowych;
  • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON  zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w tym dostarczanie ich do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
  • przygotowywanie zautomatyzowanych plików z danymi płacowymi w celu ich zaczytania do systemów księgowych Klienta, w tym z  podziałem na różne projekty / miejsca powstawania kosztów,
  • reprezentację przed organami oraz obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
  • przygotowanie raportów odpowiadających na potrzeby Klienta,

Metody i techniki usługowego prowadzenia spraw kadrowo-płacowych


Usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych wykonujemy zgodnie z życzeniem Klientów, w zależności od ich potrzeb na dwa sposoby, a mianowicie:


§ w BIURACH OBSŁUGI KLIENTA należących do Gdańskiej Kancelarii Ekspertów Księgowych NOTA Sp. z o.o., wyposażonych w nowoczesny sprzęt biurowy i odpowiednie oprogramowanie ;
§ w siedzibie ZLECENIODAWCY , oddając do jego dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę księgową, a jeśli zachodzi taka potrzeba to również sprzęt komputerowy i oprogramowanie